Přestavba vložek – systém generálního klíče

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE – POPIS A VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Princip systému generálního klíče (SGHK) spočívá ve speciální konstrukci zámkových vložek, z nichž každá může být odemykána několika různými klíči. Lze tak vytvořit systém skupin zámků (na hotelech např. patra) a zajistit, že klíče jedné skupiny neotevřou skupinu druhou. Takový systém – je-li správně navržen – velmi výrazně snižuje celkový počet klíčů a výrazně zpříjemňuje pohyb po budovách. Použitelný je dnes prakticky všude – velikost objektu nehraje roli.

Klíče v systému se dělí dle nadřazenosti na klíče:
generální – ty otevírají všechny vložky v sestavě
hlavní – otevírají předem určenou, různě velkou, skupinu vložek
vlastní – které otevřou jenom jednu určenou vložku.

Sestava může obsahovat jak dveřní zámkové vložky, tak zámky přídavné, visací, nábytkové a schránkové. Všechny vložky, používané v sestavách jsou plně kompatibilní se všemi bezpečnostními kováními, zámky a závorami dle ČSN. Zavedením SGHK tak nemůže utrpět ani bezpečnost Vašeho objektu, v určitých ohledech se může dokonce zvýšit. Všechny systémy totiž používají zásadně tzv. chráněné klíče. Znamená to, že získat duplikát klíče lze jen po splnění velmi přísných opatření a na základě podpisového vzoru oprávněné osoby. Vyrobené klíče jsou navíc dodavatelem evidovány a je možno tak kdykoli zpětně zjistit počet vyrobených klíčů.

Zavedením SGHK se zbavíte nepřehledných svazků klíčů, získáte naprosto přesný obraz o pohybu osob po budově a jistotu, že Vaše klíče nosí jenom ti, kteří je nosit smí.

CO JE TŘEBA, POKUD SI CHCETE SGHK POŘÍDIT

Pečlivě uvážit, jaká přístupová práva budou jednotlivým účastníkům přidělena a které dveře budou vůbec do sestavy zahrnuty. Po takovéto úvaze pak vyplnit tzv. uzamykací plán, jehož předloha je součástí této prezentace a na vyžádání ji lze zaslat i e-mailem pro možnost snadnější práce. Při vyplnění lze dojednat účast zástupce AB Tábor, který rád pomůže a na základě svých zkušeností potom doporučí i nejvhodnější řadu vložek k realizaci zakázky.

Plán se vyplňuje tak, že v bodě, ve kterém se protíná řádek s názvem dveří se sloupcem klíče, který je má odemykat, se provede označení křížkem. Znamená to, že v jednom sloupci daného klíče bude tolik křížků, kolik dveří má daný klíč odemykat.

Při volbě typu vložek, ze kterých bude Váš SGHK postaven je třeba zvážit, jak budete sestavu používat – zda-li žádáte pouze rozlišovací schopnost a tedy pohodlné ovládání všech dveří jedním klíčem bez nároků na bezpečnost nebo naopak požadujete také bezpečnost.
Je logické, že z vložek složitější konstrukce lze postavit více kombinací a v budoucnu tak snadněji provádět rozšiřování nebo změny v SGHK.

 

obrazek_1

 

Nezávazná poptávka
  1. Máte zájem o zaslání cenové nabídky? Neváhejte nás poptat.
 

cforms contact form by delicious:days